GENEL BİLGİ
Anasayfa > HAKKINDA >

Manisa'nın doğal zenginliklerinin daha iyi tanıtılarak turizm potansiyelini geliştirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Jeopark Belediyeler Birliği kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Jeopark Belediyeler Birliği tüzüğünü onaylaması ve Bakanlar Kurulu'nun 14 Mart 2016 tarihindeki kararının resmi gazetede yayınlanması ile birlik resmen kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün'ün girişimleri ile kurulan Jeopark Belediyeler Birliği'nin merkezi ise Kula ilçesi oldu. Bu üç belediyenin bütçeye yaptığı katkı ile Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkı gücüne güç katmış oldu.

Jeopark Belediyeler Birliği'nin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki amaçları şunlardır:

a)Jeopark sahasının Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı standartlarına uygun biçimde faaliyet göstermesi için gerekli finansal ve lojistik desteği sağlamak.

b)Jeoparkın yönetim ve planlamasında yer almak, Jeolojik mirasının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik yöntemler geliştirmek ve pilot uygulamalar yapmak.

c)Jeoparkı Jeoturizm vasıtasıyla sosyo-ekonomik bir yerel kalkınma aracı olarak kullanmak için gerekli turizm alt yapı tesis ve hizmetlerin planlanması, finansmanı, uygulanması, işletilmesi.

d) Çeşitli kademedeki öğrencilere yönelik gezi ve doğa eğitimi programları ve faaliyetleri organize etmek.

e)Jeopark kapsamında Jeopark kavramının toplum tarafından Kabul görmesi ve benimsenmesi için söyleşiler, etkinlikler düzenlemek, kitap harita, bülten gibi yayınlar yapmak.

f) Jeopark bünyesinde çalıştırılacak idari, teknik ve hizmetli personeli, yetiştirmek ve istihdam etmek.

g)Türkiye'nin Jeopark potansiyelini ortaya koymak ve ileriye yönelik yeni sahaların stratejik planlarını yapmak üzere ulusal jeosit envanterinin çıkarılması.

h) Jeopark potansiyeline sahip yerel idarelerin entegrasyonunu sağlamak için faaliyetler (konferans, gezi, toplantı) organize etmek.

i) Jeopark kavramının ulusal ölçekte tanınması ve Kabul görmesine yönelik tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

j) Türkiye'nin zengin yer mirasının hakettiği değeri bulması için uluslararası bilimsel toplantılarda temsil etmek, tanıtmak.

k)Jeoparkların mevcut işleyişi ve geleceğiyle ilgi kararların alındığı toplantılara katılmak ve buralarda ülkenin çıkarlarını savunmak.

l)Yurt dışı toplantılarına katılmak ve yabancı jeoparkları ziyaret etmek suretiyle gelişmeleri Türkiye adına takip etmek.

m)Düzenli olarak yapılan uluslararası etkinliklere (Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı) ev sahipliği yapmak.

ZİYARET SAATLERİ:
Hafta içi (Pazartesi hariç): 08.00-19.00 / Haftasonu: 09.00-16.00
2017 © Jeopark Belediyeler Birliği. Tüm Hakları Saklıdır.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı